SEB utan skadestånd efter ekobrott

Hovrättsdom: SEB:s skadeståndstalan om närmare 28 miljoner kronor mot en man dömd för ekonomisk brottslighet lämnas utan bifall. Banken har krävt ersättning för ett lån men anses inte ha tillfogats någon ersättningsgill skada.

Rättsområde: Skadeståndsrätt