Sen leverans gav kvittningsgill motfordran

Hovrättsdom: Åkeriet behöver inte betala hela köpeskillingen för det beställda släpet. Extra kostnader på grund av dröjsmål med leveransen innebar att åkeriet fick en kvittningsgill motfordran.

Rättsområde: Köprätt, Fordringsrätt