Servitut gav rätt till bryggor

Hovrättsdom: Fastighetsföreningen som äger fastigheten där bryggorna finns anses ha bättre rätt till bryggorna. Tomtägarföreningen har dock rätt att enligt servitutsavtalet fritt använda vägar samt bad och båtplats liksom de bryggor man byggt ut.

Rättsområde: Fastighetsrätt