Servitutsavtal från 30-talet gäller fortfarande

Hovrättsdom: Båda instanserna fastställer att ett servitutsavtal från 1930-talet mellan två fastigheter, varav en ligger vid vatten, fortfarande gäller. Men hovrätten ändrar och anser att den tjänande fastigheten får bättre rätt till två bryggor.

Rättsområde: Fastighetsrätt