Sex män dömda för organiserad prostitutionsverksamhet i Göteborg

Sex män som åtalats för att ha organiserat prostitution med rumänska kvinnor i Göteborg döms för grovt koppleri. Två av männen har dessutom gjort sig skyldiga till människohandel. Männen döms till fängelse mellan 3 och 6 år samt utvisning.