Sex vakter på nattklubbarna Push och Nivå i Göteborg döms för misshandel av gäster

Två tidigare vaktchefer döms, den ene för grovt skattebrott och misshandel till fängelse i fyra år och sex månader och den andre för misshandel till fängelse i sex månader. Två ordningsvakter och två entrévärdar döms också för misshandel, till straff varierande mellan fängelse tre månader och villkorlig dom i förening med samhällstjänst. Sex ordningsvakter frikänns.