SI: Låt alla arbetskraftsmigranter omfattas av kollektivavtal

Sveriges Ingenjörer vill att samtliga arbetskraftsmigranter på svensk arbetsmarknad ska omfattas av kollektivavtal. Detta för att säkerställa nivån för migranternas löner och försäkringar.