SJ krävs på miljonböter

Konkurrensverket: SJ anses ha direktupphandlat städtjänster på ett otillåtet sätt. Därför krävs nu företaget på böter/upphandlingsskadeavgift på åtta och en halv miljon kronor.

Rättsområde: Offentlig upphandling