Självorsakade felaktigheter efterger inte återkrav

Kammarrätten: Det var mannen själv som orsakade att han fick för mycket sjukersättning genom att inte anmäla att han också arbetade. Dålig ekonomi väger inte tungt som skäl för eftergift när han under en följd av år haft dubbla inkomster, anser kammarrätten och ändrar underinstansens dom.

Rättsområde: Socialförsäkringsrätt