Sjöboden behöver inte ligga vid vattnet

MÖD: Sjöboden måste inte för sin funktion med nödvändighet ligga alldeles vid vattnet. Den bör kunna placeras på redan ianpråktagen mark. Därför upphävs underinstansens beslut om strandsskyddsdispens.

Rättsområde: Miljörätt