Sju personer dömda för grov våldtäkt

Åklagaren har yrkat att sju av de åtalade i första hand ska dömas för att gemensamt och i samförstånd ha begått grov våldtäkt mot målsäganden. Alternativt har även framförts ett yrkande om att de gjort sig skyldiga till medhjälp av grov våldtäkt. Härutöver har även ytterligare en person åtalats dels för medhjälp eller anstiftan till grov våldtäkt och dels för egen grov våldtäkt i ett avslutande…