Skadad vid studentfest omfattas inte av försäkringen

Kammarrättsdom: Mannen skadade sig på Konstfacks fest men han omfattas inte av personskadeförsäkringen för studenter. Festen inföll inte under skoltid.

Rättsområde: Försäkringsrätt, Förvaltningsrätt övrigt