Skadestånd efter Landskronabrand får PT

HD-beslut: Landskrona kommuns skadeståndsskyldighet till försäkringsbolagen If och Zurich med sammanlagt 50 miljoner kronor ska prövas av Högsta domstolen. Båda parter har överklagat hovrättens dom.

Rättsområde: Skadeståndsrätt