Skadestånd för publicering av dom

Hovrättsdom: En juristbyrå förpliktigades av tingsrätten att betala 12.000 kronor i skadestånd sedan man publicerat en dom på sin hemsida. Detta strider mot personuppgiftslagen, PUL. Hovrätten sänker dock skadeståndet till 4.000 kronor.

Rättsområde: Skadeståndsrätt