Skadestånd till ordningsvakt fråga för HD

HD-beslut: Ordningsvakten fick ett slag i ansiktet och dödshotades av kroggästen. Underinstanserna ansåg att detta var så allvarligt att kränkningsersättning skulle utgå. Nu ska Högsta domstolen avgöra hur mycket en ordningsvakt måste tåla.

Rättsområde: Skadeståndsrätt