Skadestånd tillräckligt rättsmedel för tjänstekoncession

HFD-dom: Avtalet utgör en tjänstekoncession. Det kan inte överprövas enligt LOU eller överklagas genom förvaltningsbesvär - högskolans beslut är av privaträttslig karaktär.

Rättsområde: Offentlig upphandling