Skadeståndsrätt för skadad rätt – rätt sätt för skadebestämning

Professor Håkan Andersson analyserar HD-domen om talan mot kronofogdemyndigheten på grund av exekutiv försäljning av stulen båt. Kraven på såväl myndigheten - att kontrollera äganderätten - som rättighetsinnehavaren - att värna sin rätt genom rättsliga medel - aktualiseras därvidlag.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Utsökningsrätt