Skadeståndsrättsliga relevans- och adekvanskrav vid EKMR-kränkning

Som pendang till de många viktiga domarna från 2012 om EKMR-skadeståndsrätt, kan ett något udda avslutande fall kort kommenteras. Det handlar därvidlag om att man vid genomförandet av rättsligt relevanta resonemang om rättigheter, måste konkretisera och inordna de stora generella begreppen och anspråken inom de specifika rättsliga ramarna.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Mänskliga rättigheter