Skäl att stoppa utlämnande av handlingar får PT

HFD-beslut: Kommunen tröttnade på att mannen beställde ut stora mängder med handlingar men aldrig kom och läste. Nu ska Högsta förvaltningsdomstolen pröva om någon kan vägras att ta del av allmänna handlingar med hänvisning till syftet med begäran.

Rättsområde: Yttrandefrihetsrätt