Skandia måste betala ut utmätt försäkring

Hovrättsdom: Skandia kan inte vägra betala ut det belopp som utmätts från mannens pensionsförsäkring. Det är domstolarna överens om.

Rättsområde: -, Försäkringsrätt, Utsökningsrätt