Skattemål: Mål nr 4659-11

En person som är anställd som personlig assistent åt sin make har förmånsbeskattats för värdet av en resa som företagits tillsammans med den funktionshindrade utan hinder av att vederbörande under resan utfört sina sysslor som personlig assistent. Förhandsbesked angående inkomstskatt.