Skatteverket-AIK 2-0

Kammarrättsdom: Kammarrätten avslår AIK Fotbolls överklagande av förvaltningsrättens dom som avser bland annat spelares sign on-fee och bruttolön samt moms på Uefa-ersättning.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt, Sociala avgifter, Mervärdesskatt