Skatteverket bröt mot efterforskningsförbudet

JK-beslut: Skatteverket bröt mot efterforskningsförbudet när internutredare pratade med den anställde efter en anmälan om läckande av sekretessuppgifter. Den anställde får 15.000 kronor i kränkningsersättning.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Yttrandefrihetsrätt