Skatteverket överklagar Peru-mål

Överklagande: Skatteverket överklagar förvaltningsrättens dom och hänvisar till HFD:s nyligen meddelade Peru-domar. Beskattning ske ske för kapitalvinst vid likvidation av det peruanska bolaget och i andra hand åberopas skatteflyktslagen.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt