Skilda meningar om ryggbesvären är arbetsskada

Kammarrättsdom: Kvinnans ryggbesvär efter ett arbetsolycksfall år 2006 godkänns inte som arbetsskada. I såväl förvaltningsrätten som kammarrätten är ledamöterna oeniga.

Rättsområde: Arbetsskadeförsäkring