Skiljaktigt om artskyddsbrott begånget i Sverige

Hovrättsdom: en vitrysk medborgare dömdes för artskyddsbrott efter att han på internet salufört ökenvaraner. Hovrätten fastställer, men ett hovrättsråd anser att Sverige saknar domsrätt.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott