Skiljaktigt om kvinnofridskränkning eller misshandel

Hovrättsdom: Båda instanserna anser att fyra fall av misshandel ska bedömas som grov kvinnofridskränkning. Men referenten är skiljaktig och bedömer att de fyra tillfällena ska bedömas var för sig som misshandel.

Rättsområde: Brott mot person