Skiljaktigt om vad som är lämpligt LSS-boende

Kammarrättsdomar: Vittnesmålen till trots får två bolag inte bedriva LSS-boenden med fler boende än vad lagens förarbeten kräver. En domare är skiljaktig.

Rättsområde: Socialrätt, Förvaltningsrätt övrigt