Skiljedom i oljeaffär står fast

Hovrättsdom: Ukrainas största olje- och gasbolag, Ukrnafta, väckte talan i svensk domstol och hävdat att domstolen skulle fastställa att en tidigare skiljenämnd, i ett mål mellan bolaget och ett amerikanskt oljebolag, saknade behörighet.

Rättsområde: Skiljemannarätt