Skiljedom om gasleveranser ändras inte

Hovrättsdom: Skiljedomen mellan ukrainska Naftogaz och ett italienskt bolag om gasleveranser står fast. Den strider inte mot ordre public och något handläggningsfel har inte förekommit.

Rättsområde: Skiljemannarätt