Skiljedomen verkställbar i Sverige

Hovrättsbeslut: Den utländska skiljedomen förklaras verkställbar i Sverige vad gäller det svenska bolagets betalningsförpliktelser. Att det svenska bolaget har motkrav enligt domen utgör inget hinder utan får beaktas vid verkställigheten av skiljedomen.

Rättsområde: Skiljemannarätt, Allmän processrätt