Skiljeman inte jävig i arbetsskadetvist

Hovrättsdom: En skiljeman som var anställd vid Arbetsgivarverket påstods vara jävig i en tvist som rörde ersättning vid personskada.

Rättsområde: Skiljemannarätt