SKRIVELSE FRÅN SAAB AUTOMOBILE AB

Tingsrätten har mottagit en skrivelse från Saab Automobile AB. Skrivelsen finns publicerad på tingsrättens hemsida.