Skuldsanering bryter mot EU-regler

EU-domstolen: Kravet på hemvist i Sverige i skuldsaneringslagen strider mot EU:s regler om fri rörlighet för personer. Det konstaterar EU-domstolen nu i ett förhandsavgörande till Stockholms tingsrätt.

Rättsområde: Obeståndsrätt, Fri rörlighet för personer