Skuldsatt som barn slipper betala som vuxen

Tingsrättsdom: Den nu vuxna kvinnan behöver inte betala för de skolfoton hennes mamma beställde för hennes räkning för över tio år sedan men inte betalade. Inkassobolaget får inte bifall till sin talan i målet där Konsumentombudsmannen företrätt kvinnan.

Rättsområde: Avtalsrätt, Fordringsrätt, Familjerätt