SL får betala 25.000 kronor i vite

MÖD: SL har överträtt föreläggandet om att se till att den maximala ljudnivån längs sträckan Saltsjö-Järla-Storängen inte överskred 75 dBA. SL får därför betala 25.000 kronor till staten i vite.

Rättsområde: Miljörätt