Slipper vite på 45 miljoner kronor

MÖD: Trafikverket förelades, vid vite, att minska bullret från Hagalunds bangård. Nu ändras föreläggandet så att vitet om 45 miljoner kronor gällande en bullerskärm faller bort. Däremot ska vitet om 700.000 kronor för fönsterbyten stå fast.

Rättsområde: Miljörätt