Slöjförbud i skolan stoppas av domstol

Två skånska kommuner måste upphäva sina beslut om att införa förbud mot huvudduk i skolan. Förvaltningsrätten slår fast att sådana förbud strider mot grundlagens bestämmelse om religionsfrihet och mot Europakonventionen.