Småföretagen fortsätter växa trots svag konjunktur

Trots en försvagad konjunktur så fortsätter de svenska småföretagen att växa och anställa personal. Det visar höstens Småföretagsbarometer där landets småföretagare har tillfrågats om sin bild av svensk ekonomi och den egna verksamheten.