Småföretagen optimistiska om konjunkturvändning

Konjunkturen för landets småföretagare har fortsatt att försvagas, men företagen ser nu en klar ljusning under det kommande året.