Småföretagsbarometern indikerar försvagad konjunktur

Ett osäkert konjunkturläge och en fortsatt skakig omvärld ger nu återverkningar även bland de svenska småföretagen.