Socialstyrelsen: SOS Alarm uppfyller inte kraven i patientsäkerhetslagen

SOS Alarm följer upp för få samtal för att ha insyn i om bedömningar av vårdbehov och prioriteringar av ambulanser sker på ett tillfredsställande sätt. Det menar Socialstyrelsen som nu riktar kritik mot SOS Alarm för att inte uppfylla kraven i patientsäkerhetslagen.