Socialtjänst lämnade ut sekretessbelagd handling till fel person – JO kritisk

En kvinna som fått ut ett biståndsbeslut från socialtjänsten fick även ut ett beslut avseende en annan person. Socialtjänsten får nu JO-kritik för sin hantering.