Solliden-ritningar splittrar kammarrätten

Kammarrättsdomar: Kammarrätten är delad i frågan om vilka handlingar i ett strandskydssärende på det kungliga Solliden som kan lämnas ut. Solliden utgör skyddsobjekt.

Rättsområde: Yttrandefrihetsrätt