SOS Alarm kritiseras av Socialstyrelsen

SOS Alarm stängde av en sjuksköterska för att han inte skickade en ambulans när en 23-åring ringde och bad om det vid upprepade tillfällen. 23-åringen avled några timmar senare av sprucken mjälte. Nu får SOS Alarm kritik av Socialstyrelsen för att verksamheten inte uppfyller patientsäkerhetslagen.