Sparpengarna måste användas först

Kammarrätten: Mannen måste först ta de pengar han sparat från tidigare försörjningsstöd innan han kan få ytterligare bistånd. Bara barn och gamla kan få ha en del sparat och ändå få stöd.

Rättsområde: Socialrätt