ST-facket ställer krav inför flyttkarusell

Under måndagen förhandlar ST-facket med Arbetsgivarverket om villkoren för statligt anställda vid flytt av myndigheter.