ST om las-utredningen: Värst för statsanställda

”Las-utredningens förslag till en ny arbetsrätt urholkar anställningstryggheten mer för statligt anställda än för privatanställda. Att genomföra förslagen skulle försvåra att upprätthålla en professionell statstjänstmannakår präglad av objektivitet, saklighet och integritet”, skriver Fackförbundet ST i sitt remissvar.