Stalkingskydd för hotade och förföljda

Stalkingutredningens nya förslag för hotade och förföljda Stalkningsutredningen föreslog den 7 oktober i år att personer som utsatts för förföljelse, hot eller trakasserier skall få ett förstärkt skydd. Bland annat föreslår man att så kallad stalking skall införas så som ett brott; olaga förföljelse. Idag finns ingen övergripande lagstiftning mot just stalking, utan domstolarna bedömer var och en av handlingarna för sig. Förslaget innebär en möjlighet att beakta samtliga gärningar som begåtts inom ramen för en systematisk förföljelse och skapa en helhetsbild. Den som gör sig skyldig till detta brott kan dömas till fängelse i högst två år. För grova fall föreslås straffet vara fängelse lägst sex månader och högst fyra år.

Man föreslår också att den nuvarande lagen om besöksförbud ersätts av en lag om kontaktförbud. Lagen skall ge möjligheter till elektronisk övervakning av förbudspersonen och polisen ska på så sätt kunna varna den utsatte samt ingripa vid en överträdelse.

Stalkingutredningen konstaterar att nästan 200 000 personer har drabbats av stalkning, d.v.s. en form av systematisk förföljelse det senaste året. Ungefär 15 000 personer tvingas varje år flytta efter att de har utsatts för stalkning. Behovet av en reglering är således stort. Du kan läsa mer om stalkingutredningen på regeringens hemsida.