Stängning av lager ska ersättas

Hovrätten: Bristande takskottning tvingade Rusta att stänga sitt centrallager och därför får bolaget rätt till skadestånd av hyresvärden för hinder och men i nyttjanderätten. Bland annat ger nedgång i omsättningen ersättning för uteblivet täckningsbidrag med 4 miljoner kronor.

Rättsområde: Fastighetsrätt